Du måste ha en nyare version av Flash Player för att ta del av flash-animation.

Bild föreställande: flash player

Dränering

PORDRÄN

Förhindra tjälskador med PORDRÄN. Ett värmeisolerande lager i marken reducerar avsevärt värmeavgivningen från marken under den kalla årstiden. Detta innebär att tjäldjupet minskar och att tjälskador undviks eller reduceras. Denna metod är användbar på alla känsliga markytor som vägar, gångytor, garageinfarter etc.

PORDRÄN används med fördel även som rörgravsisolering där skivan minskar frysrisken. Läggningsdjupet för rören kan reduceras avsevärt vilket ger lägre anläggningskostnader.


www.pordran.se

Bild föreställande: markiso

PLATON
Varför skall källaren ha ett ordentligt fuktskydd?
En källare utsätts för fuktangrepp från olika håll. Regn och smältvatten på markytan, vattnet i marken, byggfukt och fukt i inneluften är några av fuktkällorna. Det är därför stor risk för mögelskador i källarväggar. System Platon är metoden som ger huset ett 100%-igt skydd mot fukt under husets hela livslängd.

www.isola.se

Bild föreställande: platon